- Isis Levensvrucht hanger

Ondersteunt het manifesteren van de gedachte.

Eckhard  Weber:

Dit patroon v.d. Heilige Geometrie heet eigenlijk 'Vrucht van het Leven'

De Levensbloem, symbool die ook wordt omschreven als het toonbeeld v.d. Schepping, werd bij oude culturen over de gehele wereld teruggevonden. Het patroon van de Levensvrucht werd echter nooit gevonden. Dat komt omdat wijsheren uit de oudheid (zoals Plato , Pythagoras  en Da Vinci) besloten hadden, dit patroon geheim te houden als het duidelijk werd hoe belangrijk ze was . Het was zo heilig en belangrijk ,dat ze gewoonweg niet konden toelaten dat dit weten algemeen goed zou worden. 

Heilige Geometrie :

De vorm van het Levensvrucht-hangertje berust op de inzichten v.d. Heilige Geometrie en op het symbool, de Levensbloem. In de Levensbloem zit het geheim v.d. Vrucht des Levens verborgen . De Heilige Geometrie, ook 'Taal van het Licht' genoemd, staat symbool voor de werkelijkheid in de hele Kosmos.

Praktische toepassing :

Het  Levensvrucht-hangertje wordt ter hoogte van het borstbeen gehangen.
Direct contact met de huid moet worden vermeden omdat zweet het laagje goud zou kunnen aantasten. In het begin mag het hangertje niet constant gedragen worden . Men begint best met een uurtje per dag of zolang men zich er goed bij voelt .Wanneer men zich voldoende aan het hangertje heeft aangepast, kan men het de hele dag dragen. Wanneer men nu het Levensvrucht-hangertje op het 6de Chakra , ook derde oog/voorhoofdschakra/oog der wijsheid genoemd, legt (het lichaam in lig houding en de ogen gesloten) zal men voor het innerlijke oog een violette bol zien opstijgen (bij sommige mensen kan dat ook een andere kleur zijn) die dan door de geometrie  v.h. hangertje naar buiten in het Universum wordt geprojecteerd . De geometrie v.d. Levensvrucht is een voorstadium v.d. manifestatie v.d. Code der Schepping d.w.z. dat u door middel v.h. hangertje uw eigen scheppingscode, naar het Universum, kunt zenden en zodoende een welbepaalde realiteit kunt scheppen. Wanneer de violette bol naar buiten gaat ervaart u mentale kracht, projectie v.d. wil en verbeeldingskracht. Ziet u de violette bol via het hangertje naar binnen komen, dan ervaart u nieuwe inzichten, een sterkere intuïtie en de ontwikkeling v.d. innerlijke zintuigen.

 

Verdere toepassingen voor het creëren van je eigen werkelijkheid :

Om de tijd die voor ons ligt te overleven is het onontbeerlijk vertrouwd te raken met de begrippen super bewustzijn en manifestatie van gedachten. Eerst komt de gedachte . Ervaring is altijd secundair. De energie gaat naar datgene waar je je op focust. Het is nooit omgekeerd,dat men eerst een ervaring heeft en dan een gedachte voor die ervaring opbouwt. Duidelijkheid en erkenning van onze kracht is belangrijk . Het is met onze gedachte dat wij voortdurend onze wereld creëren. Niet alleen wanneer we daar zin in hebben ,maar altijd. Maak uzelf een gedachte duidelijk, of het hangertje nu op het derde oog ligt ,of u  draagt het op het hartchakra (borstbeen). Ik wens mijn persoonlijke ontwikkeling te versnellen. Ik wens dat mijn lichaam zichzelf regenereert . Ik wens gezondheid uit te stralen. Ik ben bereidt moeilijkheden te laten varen , zodat ik een voorbeeld kan zijn voor de mensheid. Deze manier van denken - het aanwakkeren v.d. scheppende, manifesterende kracht in ons en het duidelijk uitspreken van onze wensen - brengt alles in beweging. Het is eveneens onontbeerlijk om dankbaar te zijn voor alles wat we krijgen. Het is belangrijk dat we letten op onze patronen, programmeringen en overtuigingen. Wanneer we een onprettige ervaring hebben gecreëerd , waar we ons niet bewust van zijn, dan is het goed oordeelloos naar die ervaring te kijken en bij onszelf te zeggen :
Dat is interessant - ik doe dit telkens opnieuw. Ik kies ervoor dit niet meer te creëren .Ik kies ervoor om niet meer de anderen de schuld te geven, voor wat mij overkomt ,maar ik zoek naar een manier om een ander gedragspatroon te ontwikkelen. We mogen onszelf zeker niet veroordelen. We kunnen tot onszelf zeggen. Ik zal nu de verantwoordelijkheid voor alles wat mij overkomt overnemen. Wanneer ik niet prettig vind wat me overkomt dan zal ik mezelf beginnen afvragen waarom ik dingen creëer die ik niet prettig vind. Misschien moet ik mij bewust worden van een programmatie die niet goed is voor mij, zodat ik kan veranderen. We moeten begrijpen dat we soms de duisternis nodig hebben om tot het licht te komen, dat we soms een heel nare ervaring in onbewustheid moeten beleven vooraleer we ze bewust worden.
De grootste inzichten ontstaan dikwijls uit de grootste catastrofen en moeilijkheden.


Opmerking:

Bij vele alternatieve methoden kan de werking volgens wetenschappelijke studies van vandaag nog niet bewezen worden. Dit geldt ook voor de Weber-Isis producten.
Website door Ben, Bron foto's: weberbio.de, pixelio.de