Leven in harmonie met je natuur... > Producten > Orgon en Bio-resonantie

Orgon en Bio-resonantie

Alles is energie

 

"Alles leeft" erkende reeds de Griekse natuurfilosoof Heraclitus.

 

Ook hij was door het intensief bestuderen van de natuur en de natuurverschijnselen tot de slotsom gekomen dat alle materie uit energie bestaat. Tegenwoordig weten we dat dieren, planten, mensen en alles dat ons verder omgeeft, bestaat uit dezelfde soort atomen ; de zogenaamde BIOFOTONEN.

 

Biofotonen of licht in de cellen wordt beschouwd als een uitdrukking van de levensenergie. Hoe meer levensenergie; hoe gezonder en vitaler een cel, hoe meer licht hij uitstraalt.

 

De ontdekking van de BIOFOTONEN legt een brug tussen oude vakkennis en de moderne wetenschap.

Alomtegenwoordige levensenergie

 

Levensenergie of Orgonenergie werd in verscheidene culturen overal in de wereld beschreven(CHI, PRANA, REIKI, KI). Vele onderzoekers, waaronder psychoanalyticus en W.Reich , hadden de volgende verklaring over levensenergie: Orgonenergie wordt zowel door het zichtbare,als door de onzichtbare elektromagnetische golven overgebracht en opgebouwd. Het is alomtegenwoordig en doordringt alle materie en is verbonden met alle fysische krachten van de natuur.

Orgonenergie

 

 

Orgonenergie bevindt zich in alle cellen van levende organismen en wordt door licht, ademhaling en voedsel opgenomen.


Orgon is kosmische levensenergie en dus een fundamentele drager van alle vitale materie. Orgon heeft directe betrekking tot kiemkracht en tot alle levensprocessen in de natuur.


Orgon is ook een deel van het aura van alle levende wezens en materie.


BIO-RESONANTIE systeem


Voor geestelijke en lichamelijke ondersteuning

 

   

Energie en informatie-overdracht volgens het bio-resonantie principe en kan gebruikt worden ter ondersteuning: • In de natuurgeneeskunde • Bestraling van fijnstoffelijke energie op het lichaam • Bij de methode van Dr. Bach• Bij het ​​werken met mineralen • Herstel van lichaamseigen trillingen• Kopiëren de oorspronkelijke stoffen • Voor de omkering van trillingen • Energetische acupunctuur • Bij het opsporen en behandelen van allergieën • Bij het verwijderen van negatieve vibraties • voor de opname van voedingsmiddelen en dranken 

 


Opmerking:

Bij vele alternatieve methoden kan de werking volgens wetenschappelijke studies van vandaag nog niet bewezen worden. Dit geldt ook voor de Weber-Isis producten.Website door Ben, Bron foto's: weberbio.de, pixelio.de